Bloggägare

elisabet.bellander@skola.malmo.se

michael.blaesild@skola.malmo.se

fredag 10 november 2017

Exempel på KaMa - uppgift i BA samt VVS

Att arbeta i teori och praktik

VVS - exempel på introduktion av skala - använda samma information som eleverna får från yrkesläraren. Gemensamma ord och begrepp. Planritning, detaljpaner, snitt, standardiserad skalserie och detaljritning. Övning praktisk ellära infällda installationer. BA - geometri.KaMa - undervisning

Eleven ritar av bild från tavla


Eleven använder olika diameter på dosborrar
efter givna mått som markerats.

Infällda installation


Exempel på geometrisk övning KaMa - anläggning

fredag 27 oktober 2017

Filmklipp - produktion Bygg- och anläggning NSG, Malmö

Transparens mellan teori och praktik

I bland filmar vi vad våra elever har gjort och gör. Det för att verkligen se en progression. Det är lätt att glömma. I detta klipp från 15/9 presenterar Michael i korthet vad hans elever på yrkesintro. programmet i KaMa gjort i praktiken. Detta är ett sätt för oss att samarbeta och vara transparenta mellan teori och praktik på våra respektive skolor.


Föreläsning

Vårt insända bidrag till matematikbiennalen 2018 i Karlstad har blivit accepterad för presentation. 
Torsdag den 25/1 - talar vi om nedanstående! fredag 29 september 2017


Utveckling tar tid och vi går nu in i nya spännande samarbeten och konstellationer..


Vi arbetar vidare på våra respektive skolor Universitetsholmens Gymnasium och Byggymnasiet i Malmö. De elever som nu undervisas tillsammans med matematiklärare och yrkeslärare går på Bygg och Anläggnings -, VVS -, VO - och El - programmet. På våra respektive scheman har vi KaMa - planering 1 timme/vecka. Sedan har eleverna skrivet på sina scheman NÄR det är KaMa vilket ger tydlighet för dem.Vi möter dock på strukturella problem som att få till gemensamma möten över skolorna samt på våra egna enheter. Men, det arbetar vi vidare med eftersom samarbete är viktigt för att utvecklas på alla plan.

Vår aktionsforskning och forskningsrapport tillsammans med Lisa Björklund Boistrup är nu accepterad för publikation i ForskUL. Vi kan rekommendera att gå in och läsa de artiklar som är skrivna av lärare med forskningsstöd.

http://www.forskul.se/ publicerar vetenskapliga artiklar inom praktiknära forskning, resultat som ska vara relevanta för lärare i sin yrkesutövning och / eller bidra till den kunskapsbas som lärare behöver.

Maaike Hajer och Maria Kouns har sett på hur KaMa kan utvecklas utifrån ett språkinriktat perspektiv. Rapporten har sedan presenterats för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö Stad. Samarbetet har varit gemensamma träffar samt att Maaike Hajer och Maria Kouns deltagit i vår gemensamma KaMa - undervisning.
Rapporten KaMa från ett språkdidaktiskt perspektiv kan fås om du mailar oss michael.blaesild@skola.malmo.se eller elisabet.bellander@skola.malmo.se.


Rekommenderar att läsa:
Gail E. FitzSimons & Lisa Björklund Boistrup

In the workplace mathematics does not announce itself: towards overcoming the hiatus between mathematics education and work


lördag 22 oktober 2016

Teori och Praktik - Vad händer nu?


Nu har vi haft en intensiv start med både vår egen forskning samt igångsättning av KaMa-Malmö. KaMa-Malmö är ett förvaltningsövergripande projekt där intresserade lärare från andra yrkesprogram knytits an till KaMa-tänket. Komplext och inte alls det lättaste. Det är mycket att tänka på när en metod ska spridas och skalas upp. Vi arbetar vidare med vår pilotklass och har nu sett till att digitalisera klassrummet (mediaklassrum) med en progo-kamera som förvaras på säkert ställe. Vi vill studera undervisningssituationer och återkoppla innehåll enklare. Vi har även införskaffat en kontroll som enkelt sätter på och stänger av inspelning. I matematiken arbetar eleverna just nu med trigonometriska begrepp och skala som färgas in i elevens anläggaruppgift. Anläggaruppgiften i verkstaden är att anlägga en trottoar, mur, sidokanter etc. med olika lutning och olika höjder, (+-mått) mot en uppmätt fix-punkt med hjälp av laser. Den som påstår att anläggare i sin undervisning inte behöver komplex matematik bör besöka en anläggarklass!
Matematiskt övar eleverna på ämnesbegrepp och kopplar det mot ämnesbegreppen i bygg.  Här har eleverna först fått gestalta bygget i en skalenlig modell.
Att pröva och ompröva - repetition och praktik

Vårt fokus det här året 16/17 är språkinriktad undervisning - då vi nu har med hjälp av Lisa Björklund Boistrup en modell att arbeta efter som synliggör kopplingarna mellan matematik- och byggämnet. Vårt gemensamma aktionsforskningsprojekt tillsammans med eleverna har gett oss insikter i undervisning som vi inte hade haft om inte samarbete mot forskning skett. Det ger både tyngd och eftertanke. Det paper som håller på att skrivas (i denna stund) kommer när det bli klart förhoppningsvis ge den som läser det både tankar och bekräftelse. Som forskningsstöd i vårt arbete mot språkinriktad undervisning är Maaike Hajer, Professor och Maria Kouns, Universitetslektor inkopplade för att stödja undervisningen och föra KaMa-samarbetet framåt.

fredag 10 juni 2016

KaMa går vidare och utvecklas

I skolavslutningstider...arbetas det med skolutveckling:)

Idag har vi haft vi återkopplat med eleverna i form av filmer och foton på hur de har arbetat med KaMa. De fick även ett diplom som bevis på att de nu klarat sitt första år som anläggare i KaMa och första grupp som arbetar med aktionsforskning på bygg och anläggning på Mölledal! De förstår att de faktiskt påverkar undervisningen och för den framåt. Vi diskuterade förväntningar och framåtanda.
Vi håller även på att arbeta med att analysera vårt datamaterial och diskuterar kring de forskningsfrågor som vi arbetat med tillsammans med Universitetslektor Lisa Björklund Boistrup.

Vi kommer till hösten när eleverna på Mölledal börjar årskurs 2 fortsätta undervisa enligt KaMa, arbetsnamn KaMa2. Vi kommer också sprida arbetssättet till fem yrkesskolor i Malmö Stad. Kollegialt samarbete hela 16/17 arbetsnamn KaMa-Malmö! Nu kan vi tillsammans ha möjlighet att knyta samman massor med kompetenser som kommer komma eleverna till gagn.
Det blir fortsatt KaMa på schemat!

fredag 3 juni 2016

KaMa-vidare


Nu är vi påväg in i slutet av terminen och vi tänker oss att vi ska göra en kort sammanställning här i bloggen. Lite återblick men, framförallt framåtblick! Vi kommer till höst utöka KaMa - till övriga yrkesprogram i Malmö Stad!! Så, spridning med stöd av forskning såklar😀. Anläggarklassen på Byggymnasiet kommer fortsätta ingå i forskning det ska bli spännande och oerhört inspirerande såklart. Malmö stad främjar och ser verkligen elevfokus som viktigt och kul att elever kan vara med och påverka sin utbildning och sprida vad de själv känner - det är viktigt. Byggeleverna städar och sätter blocken i ordning 28grader varmt!! En eloge till hårt arbetande anläggare